Vysoká škola prezenčně, kombinovaně nebo distančně?

Studium na vysoké škole má mnoho podob. Většinou se odvíjí od toho, kolik času můžete ve škole strávit. Některé obory lze studovat jak prezenčně, tak kombinovaně a formu studia můžete během studování změnit. To se hodí, pokud si ještě nejste úplně jistí tím, co studovat chcete. Anebo pokud nevíte, zda získáte vysněnou práci či budete ještě studovat.
učitel matematiky
Prezenční forma
V České republice je nejvíce rozšířená právě prezenční forma studia, kterou nabízí všechny vysoké školy. Je vhodná především pro studenty, kteří navazují studiem po střední škole na vysokou školu. Studijní programy univerzit a vysokých škol se skládají ze cvičení a přednášek a docházka na předměty bývá většinou povinná. Ve škole tak trávíte více času než studenti kombinované nebo distanční formy a na brigády nebo práci vám nezbývá tolik prostoru. Nespornou výhodou však je tzv. „status studenta“, kdy získáváte nejen úlevy na daních, ale také různé slevy na vstupy do muzeí, knihoven i divadel. Zvýhodněné bývá rovněž dopravné v MHD i na dálkových trasách.

Kombinovaná forma
Kombinovaná forma studia se dá označit za zlatý střed. Pokud neradi ve škole trávíte většinu času a rádi byste také pracovali, je pro vás tento typ studia ideální. Většinou do školy chodíte párkrát za semestr na delší dobu. Na některých školách se zase vyučuje každou sobotu. Tuto formu studia volí většinou již pracující, kteří si chtějí dodatečně dodělat vysokou školu nebo studenti, kteří již v prezenční formě studují na jiné škole. Studenti této formy studia pak musí počítat s obsáhlejší přípravou do školy a samostudiem.
stohy knih
Distanční forma
Studenti této formy studia mají docházku zpravidla nejvolnější. Buď nechodí do školy vůbec, nebo navštěvují pouze konzultace, zápočtové testy a zkoušky. Komunikace s učiteli pak probíhá nejčastěji elektronickou formou. Základem této formy je především samostudium, kdy se studenti učí látku sami doma z materiálů, které jsou jim k dispozici. Distanční studium je vhodné pro studenty, kteří mají školu daleko od bydliště, pracují na plný úvazek nebo jsou například na mateřské dovolené či v zahraničí. Nevýhodou u této formy studia je, že se ni nevztahuje nárok na žádné studentské slevy.